فرار باشگاه سایپا از فساد و لابی – عنوان کوتاه


از این رو حسینی پور برای انتصاب سرمربی از چهره های مطرح فوتبال کشور دعوت کرده تا برنامه خود را در کمیته فنی بررسی کنند.

سید مهدی حسینی پور، مدیرعامل جدید باشگاه سایپا، گام جدیدی برای تصمیم گیری برای انتخاب سرمربی بزرگسالان فوتبال که در گروه سایپا مورد تایید و همگانی است، برداشته و قطعا یکی از برنامه های تیموری در سایپا است.

از این رو حسینی پور برای انتصاب سرمربی از چهره های مطرح فوتبال کشور دعوت کرده است تا برنامه خود را در کمیته فنی بررسی کرده و بر اساس شاخص و مدل حرفه ای و کارشناسی، فرد مورد نظر را انتخاب کنند. این اقدام نوعی مدیریت پاک در ورزش است که در هنرستان تصمیم گیری می شود.

باشگاه های ورزشی شرکت های خودروسازی همواره با ابهامات فراوانی همراه بوده اند که در آنها مشکوک به تبانی، لابی گری و فساد بوده است. قطعا با چنین رویکرد تحول آفرینی می توان به کاهش این فضای سمی امیدوار بود.