فراخوان ارائه طرح های فناورانه در زمینه ساماندهی سیستم های سلامت – خبرگزاری سیناپرس


فراخوان ارسال طرح‌های تولیدی و صنعتی نوآورانه و فناورانه به رویدادی در حوزه هوش مصنوعی و هوش سیستم سلامت منتشر شد.

اولین رویداد Ibaltech توسط شتاب دهنده دانشگاه علوم پزشکی هوشمند (Ibal) برگزار می شود. رویداد Ibal Tek; این یک سبک جدید از رویدادهای کارآفرینی است که بر تولید نوآورانه و فناورانه و برنامه های صنعتی طراحی شده در زمینه هوش مصنوعی و هوشمندی سیستم سلامت متمرکز است.

هدف از برگزاری این رویداد شناسایی و ارائه محصولات و شرکت های فعال در حوزه های فناوری آموزشی، سلامت الکترونیک، دورا پزشکی، گردشگری سلامت و اقتصاد سلامت با تاکید بر هوش مصنوعی و هوش در نظام سلامت در بازه زمانی 7 تا 9 دی می باشد. در محل. از همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار می شود.

این رویداد در فرآیندی پویا ضمن شناسایی و ارزیابی اولیه طرح های کاربردی نوین در زمینه ساماندهی نظام های سلامت، آنها را به چالش کشید و ضمن تجهیز و تکمیل طرح ها از بعد فنی، اقتصادی و تجاری، بستر لازم برای تجاری سازی را فراهم کرد. طرح های فناورانه..

شرکت‌های نوآور و استارت‌آپ‌ها تا 10 دسامبر فرصت دارند طرح‌های تکنولوژیکی و کار خود را از طریق سامانه ارسال کنند.