فاجعه ای که در خیابان ولیعصر رخ داد – عنوان کوتاه


رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران میزان جریمه قطع درختان را از سال گذشته به شدت افزایش داد و گفت: جریمه تقریبی قطع درختان خیابان ولیعصر بیش از 10 میلیارد تومان است.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: در سال گذشته میزان جریمه قطع درختان افزایش چشمگیری داشته است و سایر مالکان نیازی به خشک کردن یا قطع درختان به عنوان مثال جریمه ندارند. سوتین برای خشک کردن همین درختان خیابان ولیعصر بیش از 10 میلیارد تومان ارزش دارند.

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: علاوه بر جریمه، بحث های حقوقی و تبعات قانونی در این خصوص متوجه مالک خواهد شد و این موارد منجر به سودجویی افراد دیگر می شود. تلاش برای قطع کردن اموال درختان را قطع نکنید.

وی با اشاره به محل وصول جریمه های اخذ شده گفت: تمام جریمه های دریافتی مجرمان صرف توسعه فضای سبز تهران، تملک باغات و تبدیل آنها به پارک های عمومی می شود و ما این مبالغ در موارد دیگر هزینه می شود. .

پیرهادی با تاکید بر اینکه درختان خیابان ولیعصر متعلق به هر شهروندی است، گفت: قطع درختان در یک معابر عمومی و قدیمی اتفاق افتاده و به راحتی نمی توان از آن گذشت و شورای شهر از قوه قضائیه می خواهد به صورت ویژه با این موضوع برخورد کند.

  • منبع خبر: باشگاه خبرنگاران جوان