غرق شدن 3 سرنشین در بندر انزلی – عنوان کوتاه


وی به مسافران و شهروندان برای استفاده از طرح های مجاز و ایمن هشدار داد و گفت: متأسفانه متوفی به دلیل عدم آشنایی با فنون و مهارت های شنا و همچنین قرار گرفتن در مکان های غیرایمن و غیرمجاز جان باخت.

این افسر پلیس با اشاره به اینکه در روزهای اخیر تعدادی از افراد توسط ناجیان غریق از مرگ حتمی نجات پیدا کرده اند، گفت: شهروندان و مسافران برای استفاده از دریا باید از طرح های ایمن با ناجیان غریق استفاده کنند تا جان عزیزانشان به خطر نیفتد. .