عکس پر از انرژی مثبت – کپشن کوتاه


مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه تصمیمی برای فروش مستقیم یا غیرمستقیم سهام عدالت گرفته نشده است، گفت: از ابتدا قرار بود ماهیت سهام عدالت در اختیار سهامداران قرار گیرد که می توانند هر زمان که شده اند. سال دریافت سود این سهام در حال سود هستند.