عجله برای پیاده سازی سایت برای برخی از مربیان – عنوان کوتاه


بر اساس مصوبه روسای دستگاه ها، کلیه قراردادهای اجاره باید با حداکثر افزایش مجاز اجاره بها 25 درصد در تهران و کلان شهرها و 20 درصد در سایر مناطق شهری تمدید شود، اما شش استثنا وجود دارد که منجر به فسخ اجاره می شود. قرارداد؛ از جمله این علل می توان به فروش واحد توسط مالک، نوسازی، عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر، عدم پذیرش نرخ مصوب از سوی مستاجر، ازدواج فرزند مالک و نیاز مالک به واحد مسکونی اشاره کرد.