شوخی تامل برانگیز هنرمند همیشه جوان


داریوش فرضیایی ملقب به «عمو پورنگ» در واکنش به گرانی ها ویدویی طنز آمیز از خود منتشر کرده است. ببینید.


نوشته شوخی تامل برانگیز هنرمند همیشه جوان اولین بار در تیتر کوتاه. پدیدار شد.