شمارش معکوس برای متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش آغاز شد – تیترهای کوتاه


رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه متأسفانه جریان های ضدانقلاب در صدد سوء استفاده از جایگاه معلم و هجمه سنگین به کرامت معلم هستند، خاطرنشان کرد: انقلاب نکنید.