سیدالشهدا علیه السلام سکوت علما را عامل گسترش فساد می داند.دکتر استاد «محمدرضا یوسفی» دانشگاه مفید قم وی در دومین برنامه از جلسات «عاشورا و حال ما» زمان خطبه سیدالشهدا در منا را یک یا دو سال قبل از رحلت معاویه ذکر می کند: امام در این خطبه به هشدار قرآن اشاره کردند. به اولی . علمای مسیح و یهودیان می پرسد چرا منکر را نهی نکردند؟ می خواهد بگوید درست است که آیه در مورد روحانیون مسیحی و یهودی است، اما داستان اصلی قابل تکرار است و شما می توانید مصداق آن باشید. چون قرآن یک داستان تاریخی نیست.

به گفته وی، امام گناهان را برمی شمارد و توضیح می دهد: گفتار گناه آلودی که بر زبان جاری می شود، گناهانی که از مردم عادی نیست، بلکه از حاکمان است و می پرسد چرا در برابر آنها ساکت ماندید؟ وقتی وعده های دروغین دادند و فهمیدی چرا سکوت کردی و تحریم نکردی؟ فسق و دزدی و رشوه و … را فهمیدی و سکوت کردی. امام در ابتدای خطبه می فرمایند که اگر در جامعه فساد گسترده است به خاطر سکوت علمای شماست. این سکوت را به هیچ دلیلی نمی توان توجیه کرد، چه به دلیل ترس و چه به خاطر حرص و ولع به امتیاز. اما کوتاهی علما و نخبگان باعث می شود که جامعه به ورطه انکار بیفتد.

اگر علما به مسئولیت خود عمل نکنند…

این پژوهشگر دینی جامعه را متشکل از سه گروه حاکمان، نخبگان و مردم می داند و ادامه می دهد: مردم ابزاری برای نظارت بر دولت و انتقاد از عملکرد آن ندارند و تنها با حمایت از نخبگان می توانند جلوی فساد دولتی را بگیرند. بنابراین نخبگان باید مسئولیت خود را در این عرصه بشناسند. اما اگر تعامل بین مردم، نخبگان و حاکمان به درستی انجام نشود، نخبگان به مسئولیت خود عمل نکنند، مردم به آنها کمک نکنند و دولت به نظر نخبگان اثر نگذارد، زوال اجتماعی . اتفاق خواهد افتاد.

یوسفی وظیفه علما را نهی از سخنان معصیت، دروغ های حاکمان و انکار منکری که حاکمان بدان مبتلا می کنند برمی شمرد و می گوید: علما با سکوت نکردن، هم جامعه را به اسلام دعوت می کنند و هم از ظلم جلوگیری می کنند. نخبگان باید بپرسند درآمد دولت از کجا می آید و کجا خرج می شود؟ آیا منبع درآمد دولت ظالمانه است؟ هزینه اش چقدره و کجاست؟

وی با اشاره به سخنان امام حسین(ع) می افزاید: اگر علما به وظایف خود عمل نکنند، کم کم جایگاه خود را در نزد حکومت و مردم از دست می دهند و دولت به آنها اعتباری نمی دهد، حکومت ظالم خواهد بود. برقرار شود و همه مسائل به دست حکومت ستمگر بیفتد و جامعه به دو دسته مستضعفان غوطه ور در فقر و معتادان تقسیم شود. این دسته دوم و بردگان فقیر نیستند، اما آزاد هم نیستند، بلکه برده هستند و شأن و آزادی بیان نظر و عقیده خود را ندارند و باید لباس و گفتار و تمام زندگی خود را اصلاح کنند. . .

به گفته استاد دانشگاه مفید، جامعه خوب دارای رفاه و آزادی بیان و کرامت انسانی است. اما در جامعه ای که حکومت استبداد برقرار است، مردم مانند برده، برده حکومت هستند و قدرت دفاع از خود را ندارند.

نخبگان شکست خورده با شیعیان چه کردند؟

یوسفی لحن امام در خطبه منا را بسیار تند ارزیابی می کند و در توضیح علت این لحن تند خطاب به علما و نخبگان می گوید: در آن نقطه از یک طرف نخبگان شکست خورده و از طرف دیگر. دست، دولتی که روز به روز بر قدرتش افزوده می شود و همه روی آن حساب می کنند.

این استاد دانشگاه، اهل بیت را تنها مخالف حکومت معاویه می داند و در تشریح اقدامات دولت برای افزایش قدرت و حذف حریف می گوید: معاویه با جمع آوری منابع مالی، فشار بر اهل بیت را افزایش داد. به طوری که توانایی تبلیغ را ندارند. به حاكم كوفه و بصره دستور داد كه با هر كسى كه علناً از على (عليه السلام) دفاع مى كند، برخورد كند و به تدريج شخص معروفى كه شيعه على و آزاده باشد، يافت نشد. در مرحله بعد هویت اجتماعی شیعیان افول کرد و شیعه علی را به یکی از اقشار ضعیف جامعه تبدیل کرد. در دادگاه ها شهادت شیعیان را نپذیرفت و شیعیان را از اعتبار اجتماعی سلب کرد. او دستور کشتن شیعه علوی را صادر کرد، حتی اگر حدس بزنید که یک نفر شیعه علی باشد.

وی ادامه می دهد: با این حال معاویه چه ربطی به تاریخ داشت؟ چگونه علی را از تاریخ حذف کنیم؟ دستور می دهد که در هیچ مجلسی حق ندارند درباره علی صحبت کنند. هر کتاب و حدیثی خالی از علی باشد. سپس به تشبیهات دستور داد تا از صفات خلفا، به ویژه عثمان، و سپس درباره خود، روایاتی تهیه شود.

اسلام اموی در سکوت نخبگان و علما به قدرت رسید

این استاد دانشگاه با اشاره به ایرادات سیدالشهد علیه السلام به علما می گوید: ائمه فرمودند همه شما تاریخ رسول خدا را می دانید و نمی توانید اجازه دهید تاریخ را تحریف کنند. . اگر پیشگام نیستید چرا وقتی یکی مثل ابوذر معترض بود حمایت نکردید؟ در اینجا سیدالشهدا تأکید می کند که همه انسان ها وظایف مساوی ندارند، برخی مسئولیت بالاتری دارند و خداوند بر این اساس مسئولیت بالاتری را برای آنها تعیین می کند.

به گفته دکتر یوسفی، خداوند از علما و صاحب نظران حوزه های مختلف می پرسد که وقتی ظلم و دروغ و فساد و کار غیرحرفه ای و نادرست را دیدید چه کردید؟ اگر نخبگان برای گرفتن پروژه در دانشگاه سرشان را پایین بیاندازند و کار علمی خود را انجام دهند، خداوند آنها را سرزنش می کند. هر یک از ما با توجه به سطح هوشیاری خود مسئولیت داریم. امام فرمودند فکر نکنید که مثل مردم عادی هستید.

برجسته ساختن اختلافات جزئی و سکوت در برابر انحراف از یقین، تقصیر علما در نزد سیدالشهدا است.

وی می افزاید: ایراد بعدی نخبگان بزرگنمایی اختلافات بر سر جزئیات و دست کشیدن از یقین است. چرا که حرمت ظلم، ایستادگی در مقابل سخنان گناه و فسق و نیاز به صدای فقرای رها شده در شهرها، از تضمین های دین است. اما علما بر این حقایق بی مناقشه ایستادگی نکردند و جدای از آن در برابر تحریف تاریخ و مداحان حکومت سکوت کردند.

در پاسخ به سوال یکی از حاضران، دکتر. یوسفی امر به معروف و نهی از منکر را در چهار مرتبه فرمود: مردم برای حاکمان، مردم برای مردم، حکومت برای مردم و حکومت برای حکومت.