سپتامبر عضو Montom Kue Blur در South Riding’s


TFE مایل است تام کوبلر سپتامبر سواری را به دلیل انتخاب شدن به عنوان عضو سپتامبر تبریک بگوید! تام دو سال پیش به TFE پیوست. او در 10 سال گذشته با وزنه زدن و استفاده از ماشین در سایر سالن های بدنسازی کار کرده است ، اما بلافاصله با باز شدن TFE Sa South Riding به عضویت در آمد. تام دوباره سعی کرد به تنهایی کار کند ، اما می دانست که به راهنمایی بیشتری نیاز دارد.

منابع

دیدگاهتان را بنویسید