سپاهان به دنبال استقلال – تیتر کوتاه


مهم ترین قسمت از صحبت های مدیرعامل پرسپولیس ذکر رقم قرارداد یحیی گل محمدی بود. وی در پاسخ به این سوال مجری که آیا قرارداد سرمربی سرخ ها برای دو فصل آینده 40 میلیارد تومان است یا خیر و به همین دلیل تاکید کرد که ماندن گل محمدی ربطی به قرارداد او ندارد بلکه رقم قرارداد آن نزدیک به این رقم است.