سمت یک معلم وارد فاز اجرایی شد – تیتر کوتاه


به گفته منابع آگاه، اداره کل آموزش و پرورش اکثر استان ها با ارسال خبرنامه ای به مناطق، لزوم بارگذاری مدارک علمی حرفه ای مربوط به رتبه معلمی را اعلام کرده است.

گزارش های دریافتی از استان های مختلف حاکی از آن است که اکثر ادارات کل آموزش و پرورش استان ها اخیراً برای نواحی و مدارس خبرنامه ای مبنی بر لزوم بارگذاری اسناد علمی حرفه ای (مربوط به سایت های معلمان) ارسال کرده اند.

با این کار به نظر می رسد اجرای فرهنگیان فارغ التحصیلی وارد فاز عملیاتی شود. امیدواریم زیرساخت های لازم برای بارگذاری اسناد فراهم شده باشد و در مرحله بارگذاری سند، سیستم کند یا دور از دسترس باشد، بارگذاری سند را به تاخیر نیندازد و در نتیجه تحویل سایت را به تاخیر نیندازد.

از مدیران، اعضای هیئت مدیره و مدیران مدارس انتظار می رود از محدودیت های غیرضروری در مورد اسناد آپلود شده خودداری کنند و همانطور که قول داده بودند، برای سرعت بخشیدن به روند درجه بندی، از صحت اسناد استفاده کنند.