ساخت بانداژ غنی برای تسریع روند بهبود زخم های سوختگی – خبرگزاری سیناپرس


محققان این کشور بانداژ جدیدی از ژل کربوپل غنی شده با پپتیدهای طبیعی برای تسریع بهبود زخم های سوختگی ساختند.

در سراسر جهان، سوختگی شایع ترین نوع آسیب بافت نرم است که می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی و حتی مرگ شود.

در نتیجه سوختگی، سه ناحیه آسیب دیده ایجاد می شود. ناحیه مرکزی که بیشترین آسیب را دارد، ناحیه میانی که به دلیل ادم خون رسانی را مختل کرده است و ناحیه انتهایی که پرخونی نامیده می شود و با کمترین اسکار بهبود می یابد (اثر برجای مانده از زخم).

ارائه درمان مناسب که بهبودی سوختگی را تسریع می کند، یک مسئله چالش برانگیز است. بنابراین باید محصولی پیشرفته و ارزان یافت که مدت زمان درمان را کاهش دهد.

محققان کشور با هدف تولید بانداژ چند منظوره با روش تولید ساده از مواد طبیعی، ساختاری از ژل کارنیوزین غنی شده با بنتونیت کربوپل را طراحی کردند و توانایی ترمیم زخم های سوختگی را با آن بررسی کردند.

نتایج این تحقیق که در نشریه بین المللی Polymer Bulletin منتشر شد، نشان داد که خواص فیزیکوشیمیایی ژل تهیه شده، محیط مناسبی را برای بهبود چسبندگی، مهاجرت، رشد و بقای فیبروبلاست ها فراهم می کند.

علاوه بر این، نشان داده شد که ژل تهیه شده دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به حالت بهینه نشده است. همچنین استفاده از ژل آزمایش شده سرعت بهبود زخم را نسبت به ژل بهینه نشده به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

بررسی های بافت شناسی نشان داد که ژل ساخته شده باعث افزایش خون رسانی و اپیتلیال شدن و کاهش حضور سلول های التهابی در محل سوختگی می شود.

نتایج تحقیقات انجام شده در شرایط آزمایشگاهی و با کمک مدل حیوانی آزمایشگاهی نشان داد که ژل ساخته شده می تواند بانداژ مناسبی برای درمان سوختگی باشد. آزمایشات بیشتری برای استفاده بالینی مورد نیاز است.

دکتر. مهدی خوبی، فرزانه سروری، دکتر. محسن امین و همکارانشان در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، پژوهشکده علمی پژوهشی رویان، دانشگاه زنجان و دانشگاه آزاد تهران شمال محققین این طرح بودند.

منبع: مهر