زلزله ای دیگر در هرمزگان – عنوان کوتاه


هیات وزیران در جلسه بعد از ظهر یکشنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی با اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از زلزله در استان هرمزگان موافقت کرد. با تصویب هیات وزیران تا سقف 500 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به منظور جبران زیان های ناشی از […]