رقص 3 زن در پل هوایی کرمانشاه – عنوان کوتاه


رقص 3 زن در پل هوایی کرمانشاه

سرهنگ حسن حیدری رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه گفت: پس از انتشار کلیپی در شبکه های اجتماعی که در آن سه زن بر روی یکی از پل های عابر پیاده کرمانشاه به رقص و حرکات موزون پرداختند، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: از آنجایی که این اقدام عفت عمومی جامعه را جریحه دار کرده و برخورد با این موضوع از خواسته های شهروندان کرمانشاهی است، تیمی از ماموران پلیس امنیت عمومی اقدامات همه جانبه ای را برای شناسایی عاملان این رقص آغاز کرده اند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی با انجام کارهای اطلاعاتی موفق شدند هر سه عامل رقص و حرکات موزون را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی و رعایت موازین شرعی و قانونی، این افراد را شناسایی کنند. دستگیر شدند. .

وی با اشاره به تشکیل پرونده در این خصوص از معرفی سه نفر دستگیر شده جهت صدور احکام لازم به دستگاه قضایی خبر داد.

وی از برخورد قاطع پلیس با هرگونه ناهنجاری و اقدام خلاف شرع و قانون خبر داد و گفت: اجازه نمی دهیم عده ای در شهر شهید پرور کرمانشاه به شئونات اخلاقی و هنجارهای اخلاقی زیر پا بگذارند و باعث آسیب به مردم شوند. عمومی. فروتنی.

پلمب محل جشن مختلط در کرمانشاه

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه در ادامه از سالن پلمب باغ که محل مهمانی مختلط دختر و پسر است خبر داد.

حیدری گفت: پس از انتشار کلیپی در فضای مجازی که در آن تعدادی دختر و پسر در حال پارتی و پایکوبی مختلط بودند، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی استان با توجه به ایجاد فضای نارضایتی در مردم شهید پرور کرمانشاه و همچنین پاسخگویی به مطالبه عمومی جامعه برای مقابله با آن، نسبت به شناسایی محل برگزاری جشن مختلط اقدام کردند. این گونه موارد.

حیدری گفت: ماموران با شناسایی محل وقوع پارتی مختلط که موجب جراحت عفت عمومی شده بود، پس از هماهنگی با مقام قضایی نسبت به پلمب آن اقدام کردند.

این افسر پلیس با اشاره به تشکیل پرونده برای سرایدار باغ تالار محل برگزاری جشن، از تسلیم خود به دستگاه قضایی برای صدور حکم لازم خبر داد.

وی در پایان از برخورد قاطع پلیس با هرگونه نابهنجاری و اقدام خلاف شرع و شرع خبر داد و گفت: اجازه نمی دهیم عده ای در شهر شهید پرور کرمانشاه به شئونات اخلاقی و هنجارشکنی تجاوز کنند. صدمه به یک جامعه متوسط.