رد اظهارات منتسب به مخبر حقوق بازنشستگان – عنوان کوتاه


معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور اظهارات منتسب به محمد مخبر در فضای مجازی مبنی بر بازنشستگی را تکذیب کرد.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور اظهارات منتسب به محمد مخبر در فضای مجازی مبنی بر بازنشستگی را تکذیب کرد.

به گزارش نشریه این دفتر، معاون اول رئیس جمهور با توجه به رسالت رئیس جمهور در جلساتی با حضور مسئولین ذیربط و نمایندگان اتحادیه ها و کانون های بازنشستگی سخنان و دغدغه های بازنشستگان را شنید و همواره بر رفع آنها تاکید کرد. . .

ایشان در هر جلسه رسمی و غیررسمی جز به نفع این قشر محترم و محترم حرفی نزده اند. بنابراین سناریوسازی و اظهارات نادرست و نادرست منتسب به وی در فضای مجازی به هیچ وجه صحت ندارد و تکذیب می شود.

لازم به تاکید است جبران مابه التفاوت تعداد مصوب دولت با افزایش مورد نظر بازنشستگان در آخرین جلسه ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور در خصوص بازنشستگان محترم برگزار شد به تصویب تامین اجتماعی رسید. سازمان.

  • منبع خبر: ایسنا