دیدار نوده فراهانی با مدیرعامل نمایشگاه تهران – تیتر کوتاه


صنوف تولیدی دانش بنیان و اشتغال آفرین در راستای تحقق شعار سال مورد بیشترین حمایت در امور نمایشگاهی قرار می گیرند.

در نشست قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران و نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران با هومن رازدار مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا ضمن تشریح فرصت های همکاری های جامعه اصناف در نمایشگاه های داخلی و بین المللی بر روش های همکاری بیشتر و برنامه ریزی های جدید مبتنی بر نیازهای نمایشگاهی جامعه صنفی، بر ارتقا همکاری های جامعه بزرگ اصناف با شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا تاکید شد.

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران و نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران با تبین نقش مهم اصناف در مدیریت و تنظیم بازارهای داخلی و توسعه اقتصادی و کارآفرینی در کشور خواستار توسعه همکاری های بیشتر و تعاملات سازنده در دوره جدید مدیریت نمایشگاه های جمهوری اسلامی ایران با اتاق های اصناف؛ اتحادیه های صنفی شد، چراکه جامعه اصناف بزرگترین نهاد و تشکل فراگیر اقتصادی کشور هستند که بر پایه قانون نظام صنفی ظرفیت عظیمی برای توسعه اشتغال و کارآفرینی و خدمت رسانی به مردم شریف ایران در سراسر کشور را به عهده دارند.

هومن رازدار مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا نیز در این دیدار ضمن تایید جایگاه راهبردی اصناف در توسعه اقتصادی و کارآفرینی در کشور آمادگی شرکت نمایشگاه ها ی بین المللی را برای تعاملات سازنده با جامعه اصناف تاکید نمود و با تبیین اهمیت شعار سال که طبق نظر رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)؛ که حسب تدبیر و حساسیت مسائل روز کشور، بر پایه راهبردی سه عنصر تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است، حمایت از اصناف تولیدی و اشتغال آفرین و به ویژه اصناف دانش بنیان را از اولویت اصلی و دستور کار راهبردی شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و در این زمینه اعلام حمایت خود را از این بخش اعلام نمود.