دل مردم در مقابل رئیسی جاری شد


همزمان با افزایش آمار قربانیان سیل اخیر در کشور، حضور رئیسی در روستای سیل زده مزداران شهرستان فیروزکوه خبرساز شد.

ویدئویی از اعتراضات تکان دهنده شهروند سیل زده به یک رئیس جمهور در فضای مجازی دست به دست می شود که می گوید: قبل از پیشگیری، درمان خوب است، نه الان که همه زندگی ما زیر آب رفته است! آبروی خود را برای ما نگذارید


نوشته دلسوخته های سیل در مقابل رئیسی برای اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.