سردار ابوالفضل شکارچی درباره تحرکات اسرائیل در منطقه و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گفت: این اقدام تنها عامل ناامیدی رژیم صهیونیستی است.

وی درباره علت ایجاد ارتباط بین این رژیم و برخی کشورهای منطقه افزود: مقامات جنایتکار صهیونیستی به فروپاشی سریع رژیم خونین خود پی برده اند.

سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به هواپیمای بمب‌افکن B52 آمریکا و جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز خلیج فارس گفت: این اقدام نمایشی است.