دستورالعمل مهم آموزش و پرورش برای انقلابیون – عنوان کوتاه


رئیس موسسه مدارس و مراکز غیردولتی گفت: شوراهای آموزش و پرورش بستر مناسبی برای کمک به نظام تعلیم و تربیت در تدوین سیاست ها و اجرای آن هستند و در دولت جدید این شورا را زیربنای اجرای سند تبدیل اساسی می دانیم. .

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش از رتبه سوم استان فارس از نظر تعداد دانش آموزان در مدارس غیردولتی خبر داد.

احمد محمودزاده در صد و پنجاه و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش فارس گفت: تداوم دستاوردهای انقلاب اسلامی نیازمند تربیت نیروی انسانی متعهد، با اخلاق و جهادی است.

محمودزاده گفت: رسالت مهم آموزش و پرورش بر عهده آموزش و پرورش است و البته در این آموزش و پرورش باید مشارکت همه دست اندرکاران اعم از خانواده، دولت و سازمان های مردم نهاد را داشته باشیم.

محمودزاده گفت: در هر کشوری آموزش و پرورش تنها مسئول تربیت نیروی انسانی نیست و بسته به ایدئولوژی هر کشور، نهادهای دیگر از 4 تا 65 درصد در امر آموزش و پرورش دخالت می کنند.

وی سرمایه انسانی را عامل خودسازی، توسعه جامعه و تهذیب دانست و گفت: شوراهای آموزش و پرورش بستر مناسبی برای کمک به نظام تعلیم و تربیت در سیاست گذاری و اجرای سیاست ها هستند و در دولت جدید این شورا مقر آن است. ما از یک تغییر اساسی اطلاع داریم.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: در استان فارس حدود 140 هزار دانش آموز در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند و آموزش و پرورش استان در رتبه سوم قرار دارد. در کشور.

محمودزاده بیان کرد: ما معتقدیم که تشکل های انقلابی و مذهبی در امر آموزش دخیل هستند و در این راستا هنرستان های جوانان شرکتی را ایجاد کرده ایم.

وی گفت: خوشبختانه با سازمان اوقاف تفاهم نامه ای برای اداره مدرسه و مدرسه کمکی با روش حفظ قرآن کریم که مورد نظر مقام معظم رهبری بود امضا کرده ایم. همچنین تفاهم خود را با رشته سما دانشگاه آزاد اسلامی تقویت خواهیم کرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: باید به دانش آموزان حرفه ای که صلاحیت اداره مدارس را دارند نیز کمک شود و در کارگروه ارتقاء و هدفمندی یارانه ها در استان باید به نوعی به این دانش آموزان کمک شود.» کاهش تراکم آموزشی را دنبال کنیم.