دستورالعمل مسابقات تیم های دانش آموزی در کرسی های آزاد اندیشی منتشر شد – خبرگزاری سیناپرس


معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از «طرح عملیاتی سومین رویداد کشوری مسابقات تیمی دانشجویی آزاداندیشی در کرسی» خبر داد.

در این آیین نامه رفتاری که توسط دکتر فرزاد جهانبین خاطرنشان کرد: معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد در نظر دارد با توجه به منویات مقام معظم رهبری فضای سالمی را برای شکل گیری بحث های کارشناسی ایجاد کند و به پیام تداوم ایشان پاسخ دهد: این سنت حسنه است. در دانشگاه های کشور» و همچنین تبدیل کرسی های آزاد اندیشی به فناوری و همچنین بر اساس بند سی و ششم برنامه اقدام سوم ارتقای آموزش اخلاقی، فرهنگی و هویتی از سند تحول و تعالی دانشگاه (برنامه پنج ساله راهبردی-عملیاتی). 1400-1405) برگزاری «سومین رویداد کشوری مسابقات تیمی دانش آموزی در کرسی های آزاداندیشی» در واحدهای سراسر کشور در سطح استانی و کشوری.

اهداف سومین دوره مسابقات کشوری تیم های دانش آموزی در کرسی های آزاد اندیشی

تضاد افکار چندگانه برای حل مشکلات کشور، ایجاد زمینه مساعد برای بیان آزادانه و مسئولانه افکار در دانشگاه از نظر تقویت عناصر وحدت، امنیت ملی و ارزش های اسلامی، ترویج فرهنگ نقد، خلاقیت و بحرانی. تفکر و ایجاد شور و نشاط در بین دانش آموزان، تمرین و تقویت فعالیت های گروهی منسجم و هدفمند، تقویت انگیزه ارتقای دانش و آگاهی در بین دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب برای تشویق و پایه گذاری فرآیند تولید علم و به ویژه بازآفرینی مطلوب. و نهی از منکر و آموزش عملی گفتگوی علمی و اخلاق اسلامی با تکیه بر حفظ کرامت انسانی در برابر جنگ شناختی دشمن از اهداف برگزاری سومین رویداد کشوری مسابقات تیم های دانش آموزی در کرسی های آزاداندیشی است.

بر اساس این آیین نامه، بررسی و تصویب سیاست ها، دستورالعمل ها، تصویب بودجه، تصویب موضوعات و سایر مراجع زیر مجموعه، تعیین مسئولیت ها، ساختار و راهبردهای رویداد ملی و نظارت مستمر بر عهده شورای سیاست گذاری است. فعالیت های آن اقدام خوب و شورای علمی متشکل از کارشناسان، اساتید دانشگاه، شخصیت های علمی و فرهنگی و دانشجویان دکتری است که وظیفه تعیین و پیشنهاد موضوعات رویدادهای ملی، داوری و معیارهای امتیازدهی و تعیین داوران رویدادها را بر عهده دارند و کمیته نظارت را تشکیل می دهند. اعضای خود را تعیین کند.

حوزه موضوعی رویداد ملی

موضوع رویداد ملی شامل موضوعات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. انتخاب «موضوعات فرعی» یکی از اساسی ترین وظایف شورای علمی رویداد ملی است. این شورا موظف است حداکثر 30 روز قبل از شروع ثبت نام رویداد، فهرست کامل موضوعات فرعی هر دوره را تهیه و در اختیار شورای سیاستگذاری قرار دهد.

قوانین تشکیل تیم ها

بر اساس بندهای این سیاست، اعضای هر تیم شامل 4 دانش آموز از هر رشته و مقطع تحصیلی است که به مدت نیم سال در آن ها تحصیل می کنند. هر تیم یک سرپرست گروه دارد و تمامی ارتباطات دبیرخانه و تیم ها از طریق سرپرست گروه انجام می شود. ترکیب تیم ها نباید بیش از 50 درصد نسبت به ترکیب اولیه تغییر می کرد. جانشینان باید دانش آموز باشند. شرکت در تمامی کارگاه های آموزشی الزامی می باشد.

تیم ها باید فرم ها و اطلاعات مورد نیاز برای رویداد ملی را قبل از شروع رویداد تکمیل کنند.

معیارهای امتیازدهی

رعایت شرایط و ضوابط مندرج در آیین نامه رویداد ملی، برنامه ریزی، هماهنگی و انسجام تیمی، رعایت اخلاق علمی و احترام به نظر و نظر داور، طی مراحل علمی و منطقی از بیان مشکل تا نتیجه گیری، فن بیان و رعایت نکات آموزشی و وجود نخبگان نسبت به موضوع مورد نظر و استفاده از چارچوب منطقی در بحث و بحث مستند و استدلال خوب در بین معیارهای امتیازدهی.