دستمزد خسرو شکیبایی در «خانه سبز» چقدر بود؟


خیلی از ما خسرو شکیبایی را با فیلم «هامون» و سپس با بازی در سریال «خانه سبز» به کارگردانی بیژن بیرنگ به یاد داریم.

بیژن بیرنگ کارگردان این سریال درباره دستمزد بازیگران و بودجه ساخت این سریال صحبت کرد.

بیرنگ درباره دستمزد خسرو شکیبایی برای بازی در سریال «خانه سبز» گفت: خسرو شکیبایی برای آقای شکیبایی ماهانه یک میلیون تومان بالاترین دستمزد گروه بود و برای «خانه سبز» هم 12 ماه فیلمبرداری کردیم اما این اتفاق افتاد. مابقی دستمزد طبق زمان خودش بود مثلا خانم مهرانه مهین طرابی ماهی 300 هزار تومان می گرفت ما بودجه کمی داشتیم مثلا سری اول سریال همسران دقیقه ای 34 هزار تومان بود. ، سری دوم دقیقه ای 50 هزار تومان، سرزمین سبز 160 هزار تومان، به دلیل لوکیشن سنگین و دریا و همه اینها، هزینه های ما خیلی زیاد بود، آمد چون اصولا سریال سنگینی بود از نظر محتوا و لوکیشن البته من و رسام کارهای خاصی هم انجام دادیم که شاید بهترین تصمیم در آن زمان بود، همه برنامه های بیشتری را برای پول بیشتر انجام می دادند، اما قرار بود «خانه سبز» را در 26 قسمت، اما ما آن را به پایان رساندیم r قسمت بیست و یکم «جهان شیرین دریا» قرار بود 50 قسمتی بسازد که در 37 قسمت تمامش کردیم. ما این کار را به این دلیل انجام دادیم که در واقع هدفمان کسب درآمد نبود، وگرنه سریال هایی بودند که خاص بودند، حتی محتوای آن با ما متفاوت بود و هر دقیقه حدود یک میلیون تومان پول می گرفتند.

دستمزد خسرو شکیبایی در «خانه سبز» چقدر بود؟ اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.