در دوران بارداری مغز مادر به نفع نوزاد تغییر می کند – خبرگزاری سیناپرس


به گزارش سیناپرس، محققان هلندی در یک مطالعه جدید دریافتند بارداری باعث تغییراتی در مغز مادران می شود. تغییراتی که رابطه آنها با نوزاد را از منظرهای مختلف تقویت می کند.

مطالعات جدید محققان که اخیراً منتشر شده است نشان می دهد که پدیده بارداری می تواند باعث تغییراتی در ساختار و عملکرد قسمت هایی از مغز مرتبط با رفتار مادر شود.

با توجه به این یافته ها تغییرات ذکر شده می تواند به رفتار مادر در دوران بارداری و همچنین پس از زایمان کمک کند. این رفتارها شامل مواردی مانند پیوند مادر و جنین و پاسخ فیزیولوژیکی به سیگنال های نوزاد می شود.

به طور کلی، بارداری با تغییرات هورمونی قوی همراه است، اما تاکنون اطلاعات کمی در مورد اثرات این پدیده بر ساختار و عملکرد عصبی در انسان وجود دارد.

محققان دانشگاه آمستردام هلند برای درک بهتر این موضوع، 40 زن را قبل از بارداری، در دوران بارداری، بعد از زایمان و یک سال پس از زایمان مورد بررسی و پیگیری علمی قرار دادند.

نتایج این بررسی ها نشان داد که در ناحیه ای از مغز این زنان که به شبکه حالت پیش فرض یا DMN معروف است، افزایش اتصالات عملکردی دیده می شود که البته یک سال پس از زایمان به سطح اولیه باز می گردد. به گزارش سیناپرس، شبکه فوق متشکل از گروهی از مناطق مغزی به هم پیوسته است که در زمان استراحت مادر بیشترین فعالیت را دارند.

این محققان همچنین ارتباط واضحی بین فعالیت عملکردی DMN در دوران بارداری و میزان پیوند مادر و نوزاد در اواخر دوره پس از زایمان پیدا کردند.

علاوه بر این، تغییرات قبلاً مشاهده شده در حجم ماده خاکستری DMN در طول بارداری تأیید شد. این تغییرات با سطح هورمون بارداری مرتبط است. البته در دوران بارداری هیچ تغییری در ساختار ماده سفید مغز مادر مشاهده نشد.

این یافته ها نشان می دهد که بارداری باعث ایجاد تغییراتی در ساختار و عملکرد مغز در شبکه DMN می شود. این باعث تغییر رفتار مادر در دوران بارداری و پس از زایمان می شود.

به گزارش سیناپرس، این یافته های تحقیقات علمی توسط مجله درجه یک، Nature Communications منتشر شده است.

مترجم: عباس روشن بین