دردسر جدید فرهاد مجیدی – عنوان کوتاه


به گزارش سایت “اسپورت” امارات، دولت اتریش تلاش های باشگاه اتحاد کلبا برای دریافت روادید فرهاد مجیدی در هفته گذشته را رد کرده است.

سرمربی سابق استقلال برای پیوستن به اردوی اروپایی تیم جدیدش اتحاد کلبا با مشکل بزرگی روبرو شد.

اردوی پیش فصل اتحاد الکبالا از هفته گذشته در اتریش آغاز شد. نکته عجیب در این اردو غیبت فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی این تیم بود.

پس از هفته گذشته تمامی تمرینات در کمپ اتریش زیر نظر گابریل پین دستیار مجیدی انجام شد و در نهایت دلیل غیبت مشکوک مجیدی در اردو مشخص شد.

به گزارش سایت “اسپورت” امارات، دولت اتریش تلاش های باشگاه اتحاد کلبا برای دریافت روادید فرهاد مجیدی در هفته گذشته را رد کرده است.

عدم اعطای ویزا به مجیدی باعث شد سرمربی سابق استقلال در هفته گذشته همراه تیمش در اردوی اروپایی حضور نداشته باشد.

بر اساس آخرین اخبار، باشگاه اتحاد کلبا قصد دارد برای تمرین مجیدی در این کشور، اردوی آماده سازی در اتریش را لغو و اردوی پیش فصل خود را به ترکیه منتقل کند.

  • منبع خبر: اندیشه معاصر