دردسرهای بی پایان سربازی برای استقلال


کاوه رضایی مهاجم ایرانی که چند فصل قبل را در فوتبال بلژیک سپری کرده بود با امضای قراردادی رسما آبی پوش شد.

حالا و پس از رسمی شدن این انتقال، چند شبکه خبری مدعی شدند که کاوه رضایی با گذشت 30 سالگی دیگر نمی تواند از قانون معافیت سنی بازیکنان ملی پوش استفاده کند و باید در فصل جدید به اردو برود.

اما استقلالی که سال گذشته این مشکل را تجربه کرد که دو مدافعشان سرباز شدند، مدعی شد جواز حضور کاوه رضایی صادر شده و این بازیکن مشکلی برای حضور در تیم آبی پوشان ندارد.

نوشتن مبارزات بی پایان سربازان برای استقلال اولین بار در عنوان کوتاه پدیدار شد. ظاهر شد.