دانش آموزان با استعداد از مناطق محروم بورسیه تحصیلی دریافت می کنند – عنوان کوتاه


دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با راه اندازی صندوق عتف، دانش آموزان مستعد مناطق محروم بورسیه می شوند و دیپلماسی علم و فناوری توسعه می یابد.

پیمان صالحی با اشاره به جزئیات تشکیل صندوق عالی شورای علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رئیس جمهور مقاله واحد «اصل تأسیس صندوق عالی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (ATF) را منتشر کرد. “. حدود 3 ماه از تدوین اساسنامه این صندوق می گذرد و قرار است به زودی در هیئت دولت به تصویب برسد.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه این صندوق قرار است از اقتدار علمی، اقتدار فناورانه و مرجع آموزشی-آموزشی کشور در سطح منطقه و جهان حمایت کند، افزود: حمایت از نگهداری و تقاضای شایسته پژوهش محور، حمایت از طرح ها و پروژه های تحقیقاتی پایه، علوم رانندگی به ویژه علوم پایه از دیگر وظایف این صندوق است.

وی ضمن اشاره به اینکه حمایت از آموزش عالی و همکاری های پژوهشی از جمله تبادل دانشجو با کشورهای مختلف و توسعه دیپلماسی علم و فناوری در دستور کار این صندوق قرار دارد، خاطرنشان کرد: همچنین در راستای تحقق عدالت آموزش عالی برای دانشجویان و استعدادهای درخشان. . با تاکید بر استعدادهای برتر مناطق محروم، این صندوق بورسیه اعطا می شود.

صالحی افزود: بر اساس آنچه در اساسنامه صندوق پیش بینی شده است، هزینه های مربوط به جذب و آموزش دانشجویان داخلی و خارجی از محل بودجه این صندوق تامین می شود. همچنین حمایت از همکاری های آموزش عالی و پژوهشی از جمله تبادل دانشجو با کشورهای مختلف و توسعه دیپلماسی علم و فناوری از دیگر وظایف عملکردی صندوق است.

دبيركل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، كارگزاري نمايندگي و تأمين مالي دولت و بانك ها و صندوق هاي مالي در حوزه آموزش عالي، تحقيقات و فناوري و نيز تأمين هزينه هاي حمايت و توسعه عالي را انجام مي دهد. اقتصاد آموزش، پژوهش موسسات مالی برای سیستم نوآوری در سطح ملی. وی بخشی، منطقه ای و استانی را از دیگر ماموریت های ویژه این صندوق برشمرد.

وی با اعلام اینکه سرمایه اولیه صندوق 10 هزار میلیارد ضوابط است و با تامین منابع در قوانین بودجه سنواتی و سایر منابع ظرف سه سال پس از تصویب اساسنامه تامین و پرداخت می شود، گفت: منابع مالی صندوق تامین می شود. شامل حمایت های دولتی در قوانین بودجه سالانه کل کشور، کمک های بلاعوض و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت ها و بانک های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته، سود و کارمزد تسهیلات و درآمد و مجاز به سرمایه گذاری وجوه مازاد در مطابق با اهداف صندوق خواهد بود

صالحی افزود: همچنین 40 درصد از اعتبارات پژوهشی شرکت های دولتی به منظور حمایت از پژوهش های کاربردی به این صندوق واریز شود.

وی در پایان گفت: بر اساس اساسنامه این صندوق، رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت امنا، وزیر علوم به عنوان نایب رئیس هیئت امنا و رئیس از نهاد برنامه و اعضای هیأت امنا بودجه است.