دانشگاه صنعتی امیرکبیر سومین دانشگاه ایرانی در رتبه بندی آسیایی QS – خبرگزاری سیناپرس


در رتبه بندی QS آسیا در سال 2023، دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان سومین دانشگاه برتر ایرانی در آسیا شناخته شد.

سیستم رتبه بندی QS بهترین دانشگاه ها را در 23 کشور آسیایی در سال 2023 معرفی کرده است که در آن 760 دانشگاه مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفته اند.
این بالاترین رتبه برای کشورهای آسیایی است.
تفاوت رتبه بندی امسال با سال های گذشته، منطقه ای شدن کشورهای آسیایی بر اساس چهار منطقه آسیای مرکزی، آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی است. در این سایت رتبه دانشگاه بر اساس مناطق و همچنین کلی قابل مشاهده است.
در رتبه‌بندی آسیایی QS در سال ۲۰۲۲، دانشگاه‌هایی از ۱۷ کشور حضور داشتند و در رتبه‌بندی ۲۰۲۳، ۶ کشور به این تعداد اضافه شدند و تعداد کشورها به ۲۳ کشور افزایش یافت.
کشورهای ایران، قزاقستان، قرقیزستان، ماکائو، تاجیکستان و ازبکستان کشورهای جدید این سایت هستند.
بر این اساس دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران نیز با 12 دانشگاه برای اولین بار در این رتبه بندی قرار گرفته اند.
در رتبه بندی QS آسیا در سال 2023، 12 دانشگاه ایران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیر کبیر به ترتیب در رتبه های 84، 92 و 113 قرار دارند.