داستان کوتاه ترلان در مشهد – شرح کوتاه


برخلاف دو سال گذشته، فروشندگان تلفن همراه روز پر رونقی را سپری نمی کنند. پایان تاجگذاری و حضور کار و تحصیل و زندگی سرآغاز بازگشت بازار موبایل به روزهای عادی و امروز بود، هرچند قیمت دلار طی 2 ماه گذشته نوسانات زیادی را به خود دیده است، اما در سمت فروش همه چیز به زودی رقم خورده است. رکود در بازار و کاهش قیمت ها به دلیل کاهش تقاضا می گویند، در سمت تقاضا، هیچ کس خرید نمی کند مگر اینکه مجبور شود.