داستان کانکس و اقامتگاه رهبر انقلاب – تیتر کوتاه


داخل پادگان نشسته بودیم. ناگهان صدای ترسناکی شنیدیم…

در روزهای اخیر یکی از مهمانان یکی از برنامه ها گفت: رهبر انقلاب در چند سال اول رهبری خود در محوطه زندگی می کردند. هاشمی رئیس سابق صدا و سیما در پاسخ به این موضوع گفت که رهبری در محوطه را به یاد ندارم. به همین دلیل خوشحال می شویم خاطرات فرزند آیت الله را بازخوانی کنیم.

محمدحسین خوشوقت از مراسم عقد خواهرش و پسر رهبر انقلاب می گوید: اقوام دو طرف نیز حضور داشتند. آقای. حجازی و چند نفر دیگر نیز حضور دارند.

مراسم در یک خانه پیش ساخته ساده برگزار شد! منزل رهبر انقلاب در این ساختمان بود! در غرب حوزه ریاست جمهوری در خیابان آذربایجان فضای خالی وجود داشت که در آن ساختمانی یک طبقه با سایبان ساخته شده بود. فضای کاری رهبر معظم انقلاب نیز در همین ساختار بود.

داخل پادگان نشسته بودیم. ناگهان صدای تکان دهنده ای شنیدیم که ما را متحیر کرد. میوه کاج روی سقف فلزی سایبان افتاده بود. با خودم گفتم در حالی که خیلی ساده است، اما این ساختار ناامن است. خدا نکند برای سران و خانواده هایشان اتفاقی بیفتد!