داستان دیگری در مورد یک بازیگر مرموز – یک تیتر کوتاه


شامخی; این کارشناس اقتصادی گفت: معمولا وقتی تفاوت زیادی بین قیمت دلار نیما و قیمت بازار آزاد وجود دارد؛ یک سناریو در دو مرحله تکرار می شود. اولین قدم این است که قیمت خیلی سریع به سمت بالا حرکت کند و بسیاری از مقاومت های مقاومت شکسته شوند. و تقاضای خرد در حال ورود به بازار است.