خودکشی دکتر آبادانی!


تیم پزشکی اعلام کرد که هنگام انتقال وی به بیمارستان، حال عمومی پزشک فوریت‌های پزشکی بسیار وخیم بوده و تلاش پزشکان برای نجات جان وی بی‌نتیجه بوده و چند ثانیه پس از انتقال جان خود را از دست داده است.

پلیس در حال بررسی جزئیات دقیق علت تصادف و خودکشی پزشک آبادانی است.

نوشته دکتر آبادانی خودکشی! اولین بار در یک کپشن کوتاه. ظاهر شد.