خطیب‌زاده: بلژیک فورا دیپلمات ایرانی را آزاد کند – تیتر کوتاه


پنج نفر از جمله «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین بازداشت کرده‌‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: این روزها دوباره شاهد دروغ‌پردازی‌های مهندسی‌‌شده رسانه‌های غربی در مورد آقای اسدی دیپلمات کشورمان هستیم. تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای آقای اسدی در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: طرف‌های اروپایی دخیل در موضوع آقای اسدی به پاسخگویی فراخوانده شده‌اند. ما علاوه بر آزادی فوری او، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت، و تعهد به عدم تکرار را پیگیری خواهیم کرد.

۱۱ تیر ۹۷ بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» به اروپا، اعلام کردند پنج نفر از جمله «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین بازداشت کرده‌‌اند.