خبر مهم وزیر راه برای مستاجران/ بالاخره قیمت ها کاهش می یابد؟ – شرح کوتاه


آمار عملکرد خودروسازان بزرگ در دو ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که ایران خودرو و سایپا (و پارس خودرو به عنوان زیر مجموعه سایپا) در مجموع حدود 122.3 هزار دستگاه خودرو تولید کرده اند. از طرفی فروش آنها معادل 139 هزار دستگاه است. بر این اساس آمار تولید و فروش به طور پیوسته در حال افزایش است که شاید حکایت از کاهش خودروهای کفپوش معیوب و البته تولید خودروهای معیوب داشته باشد.