خبر مهم وزیر آموزش و پرورش درباره آزمون معلمان


یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در اولین روز از سی و ششمین اجلاس مدیران و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور با تجلیل از شهدای انقلاب اسلامی به ویژه 36 هزار دانش آموز شهید و 5 هزار معلم شهید، گفت: نگرانی برای تحول نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کشور با رویکرد اسلامی قدمتی به قدمت انقلاب اسلامی دارد، اگرچه طرح جامعی در سال 67 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، اما متأسفانه تا پاییز امسال اجرایی نشد. سال 90 که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به عنوان یکی از اسناد افتخاری در اردیبهشت 1398 به عنوان یکی از سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش توسط رهبر معظم انقلاب منتشر شد.

وی افزود: در طول 11 سال گذشته تلاش زیادی برای اجرا و اجرای سند تحول بنیادین انجام شده اما انتظارات مقام معظم رهبری را برآورده نکرده است و هنوز با تحقق اهداف این سند فاصله داریم. سند . اکنون ما اینجا هستیم تا نشان دهیم که مصمم به اقدام قاطع هستیم.

نوری با اشاره به مهم ترین اقدامات آموزش و پرورش تحول بر اساس اولویت سند تحول بنیادین گفت: اجرای سند تحول بنیادین محور همه برنامه ها و اقدامات آموزش و پرورش است و در این راستا ستادهای ویژه و چابکی را فعال کرده ایم. اولویت ها را تعیین کنید

هماهنگی واحدهای آموزش و پرورش با چارچوب های تحول آفرین سند، بحث و بررسی مفاد اصلی سند، شناسایی، آموزش و شبکه سازی رهبران تحول، ایجاد مدارس نمونه تحول، تدوین قوانین لازم برای اجرای سند، ارزیابی و نظارت بر اجرای سند. مفاد سند تحول مهمترین اقدامات این استراتژی را اعلام کرد.

وزیر آموزش و پرورش به این نکته توجه کرد که ارتقای عدالت آموزشی و آموزش برابر از دیگر اولویت هاست و بر این اساس اردویی جداگانه برای بهره برداری از این هدف ایجاد شده است. توجه به مناطق محروم و روستایی با افزایش نسبت دانش آموزان این مناطق در مدارس نمونه دولتی، گماشتن معلمان مستعد و مستمر در مناطق، تهیه و اجرای بسته های حمایتی برای تامین زیرساخت های آموزشی و طرح تغذیه رایگان دانش آموزان از دیگر اقدامات است. آموزش و پرورش. .

وی کیفیت بخشی آموزشی را از دیگر اقدامات آموزشی دانست و افزود: بخش مهمی از این اقدام، عزت و معیشت معلم و ارتقای کیفی تربیت معلم و دانشگاه ها خواهد بود. فرهنگیان، در این راستا می توان طرح هایی از جمله فارغ التحصیلی را اجرا کرد، مدارس، برگزاری جشنواره های فرهنگی ورزشی معلمان و بسته های رفاهی ویژه و بیمه فرهنگیان را برشمرد.

اجرای همگانی سازی در آموزش و پرورش با حضور و نظارت اولیا

عضو کابینه دولت مردمی با تاکید بر اینکه تسریع در اجرای بسته های آموزشی یادگیری و تقویت زیرساخت ها نیز مهم است، یکی دیگر از روش های عمومی سازی آموزش بر اساس مبنای عمیق استفاده از توانمندی های مردم در امور آموزشی و تشکیل سازوکار برای آموزش است. پدر و مادر حضور او از نظارت بر امور تربیتی خبر داشت.

خبر مهم وزیر آموزش و پرورش درباره آزمون معلم برای اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.