خبر مهم برجام/ ایران متن کامل مذاکرات را ارسال می کند – عنوان کوتاه


دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برای جمع‌بندی مذاکرات لغو تحریم‌ها برای «انریکه مورا» هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا ارسال شده است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه صبح جمعه ۲۰ شهریورماه اعلام کرد که نظرات جمهوری اسلامی ایران در خصوص پاسخ آمریکا به متن پیش نویس توافقنامه لغو تحریم ها ارسال شده است. .

سخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص توضیح داد: پس از دریافت پاسخ آمریکایی ها، تیم کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به دقت بررسی و پاسخ های ایران پس از ارزیابی در سطوح مختلف، تهیه و به هماهنگ کننده ارائه شد. عصر جمعه.

کنعانی گفت: متن ارسالی رویکردی سازنده با هدف تکمیل مذاکرات دارد.