خانه ای به متراژ 11 میلیون گنبد در اینجا بخرید – عنوان کوتاه


بر اساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران، بسته به امکانات اطراف خانه و موقعیت مکانی آن، شاهد قیمت های متفاوتی هستیم. در این گزارش یک مورد قیمت مسکن از 22 منطقه تهران با عمر ساخت یک تا 43 سال و متراژ بین 40 تا 260 متر جمع آوری شد.

توجه داشته باشید که قیمت هر متر مربع به تومان و تقریباً می باشد زیرا قیمت خانه در تهران بسته به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا مالک متفاوت است.

منطقه نشانی حوزه کف عمر ساختمان (سالها) قیمت هر متر مربع (تومان)
۱ اراج شهید ۳ 4 ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰
۲ اریاشهر

۳۲

۱ 5 46 000 .
۳ زرگنده شهید ۲ ۸ 5.00.00
4 تهران پارس ۰ ۱ 11 000/38
5 دو ماه ۵ 4 ۳ 5.10.00
۶ وزیران، آرژانتین ۰ ۱ 5 12.000.00
۷ پیچ شمیران 5 ۱ ۲۹ سوم
۸ رسالت کرمانی 41 ۲ ۰ ۳۲، ۵۸۴، ۰۰
1 مهرآباد جنوبی 9 ۱ ۷ ۲۹.۱۱۱.۰۰۰
11 بریانک ۰ ۲ 11 شهید
۱۱ میدان قزوین شهید ۱ ۶ هزار هزار
۱۲ میدان مرتیر 40 ۷ ۳ 33.000.00
۱۳ خیابان مسلم ابوذر شمالی ۸ ۲ 1 ۳۶
4 نبرد شمال 5 ۱ ۸ 22.000
۱۵ افسر ۰ 5 ۱۳ 37.100.00
۱۶ خزانه داری شهید ۲ ۱ ۲۶
۱۷ آزادی ۱۲ ۳ 4 ۳۳.۷۲۱.۰۰۰
9 ابوت را پیدا کرد 5 ۲ 11 11.000.000
11 عبدل آباد شهید ۲ ۸ هزار هزار
۰ شهر ری 4 گرم ۳ ۱۵ ۱۶.۹۹.۰۰
۲۱ چیتگر شهید خرازی شهید ۲ ۲ شهید
۲۲ شهرک راه آهن ۱۰ ۲ 4 5 45 . 000