خانم بازیگر در مکانی بی آب و علف – تیتر کوتاه


اعضای اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی تحریم‌هایی برای خرید نفت از روسیه به سبب حمله این کشور به اوکراین هستند که می‌تواند مسکو را در عرض چند روز از یک جریان درآمدی بزرگ محروم کند.