حکمی که از متروپل برای متخلفان قطع شد – عنوان کوتاه


تمامی متهمان به سه سال حبس تعزیری، دو سال انفصال از خدمات دولتی و دولتی، ممنوعیت اشتغال در حرفه ساختمانی، ابطال پرونده استخدامی و انفصال از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره رای پرونده متروپل گفت:

*پرونده متروپل شامل اتهامات 21 نفر است.

* اتهام آقایان قتل عمد مشکوک است و همچنین آسیب جسمی عمدی به مجروحین ناشی از عدم رعایت مقررات دولتی وجود دارد.

*با توجه به میزان تقصیر هر یک از متهمان به پرداخت خسارت جانی و مجروحان این حادثه محکوم شدند.

*همه متهمان به سه سال حبس تعزیری، دو سال انفصال از خدمات دولتی و دولتی، ممنوعیت اشتغال در حرفه ساختمانی، ابطال پرونده استخدامی و منع عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شدند.

* متهم اصلی پرونده متوفی متروپل 75 درصد مقصر بود و دیه از اموال وی پرداخت می شود.

  • منبع خبر: فارس