جنوب ماه سواری عضو ناتالی سالتر در ماه جولای


TFE مایل است به ناتالی سالتر از South July Riding ، عضو جولای ما تبریک بگوید! ناتالی در سال 2018 به TFE South Riding پیوست. در سال 2017 ، او در وزن موردنظر خود بود ، اما در زمان اضافه کار و قرنطینه وزن خود را افزایش داد. ناتالی گفت که به عکسهایش نگاه کرده و تصمیم گرفته است که دیگر نمی خواهد شیوه زندگی ناسالم را که زندگی می کند ، ادامه دهد. تا پایان سال 2020 ، او 60 پوند بیشتر وزن داشت …

منابع

دیدگاهتان را بنویسید