جلسه روسای 3 شعبه توسط رئیس جمهور برگزار شد – عنوان کوتاه


امروز ویدئویی از مجموعه ایران مال در فضای مجازی پخش شد که چند زن و مرد به صورت مختلط با لباس های نامناسب مشغول یوگا هستند و فیلم به صورت حرفه ای تولید و پخش شد که به نظر می رسد در یک راستا باشد. با فراخوان ضد انقلاب، کشف حجاب عمومی است.