جزئیات قیمت در بازار گران مسکن – تیتر کوتاه


افزایش قیمت مسکن در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی نزدیک به 32 درصد و در ماه گذشته 2.3 درصد بوده که آمارها حاکی از کاهش 8 درصدی شتاب تورم ماهانه در این بخش است.

بازار مسکن سراسر کشور در سومین ماه سال جاری با رشد 2.3 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شد. بر اساس گزارش مرکز آمار کالاهای مصرفی و شاخص قیمت خانوارها، تورم سالانه مسکن (دوازده ماهه منتهی به خرداد 1401) در کل کشور به 27.5 درصد رسید. رشد ماهانه قیمت مسکن 2.3 درصد بود. این شاخص در ماه گذشته 2.5 درصد اعلام شد که نشان دهنده کاهش 8 درصدی نرخ تورم ماهانه در بخش مسکن بود.

از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه که شاخص تغییر قیمت خرداد ماه امسال را نسبت به خرداد سال گذشته نشان می دهد، 31.9 درصد بوده است. این شاخص برای سال های 1399 و 1400 به ترتیب 24.2 درصد و 28.1 درصد بوده است.

رشد سالانه 27 درصدی قیمت مسکن در خرداد 1401، در زمانی رخ داد که تورم کلی سالانه 4/39 درصد و تورم نقطه به نقطه 5/52 درصد بود. تورم عمومی ماهانه نیز 12.2 درصد ثبت شد.

تورم سالانه مسکن کل کشور در خرداد 1399 و 1400 به ترتیب 22.6 و 28.8 درصد بوده است. در خرداد 1401 این عدد به 27.5 درصد رسید. اگرچه قیمت برخی کالاها در خرداد ماه امسال افزایش یافت، اما ارقام از کاهش 4.5 درصدی تورم سالانه مسکن حکایت دارد. با این حال، آمار نشان می دهد که قیمت مسکن در سه سال گذشته حدود 79 درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر نرخ رشد اجاره بها در خرداد 1399 تا 1401 به ترتیب 24.1 درصد، 27.8 درصد و 31.7 درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد ماه امسال نسبت به سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه اجاره بها در خرداد 1401 2.3 درصد بوده است. در ماه گذشته، این رقم 2.5 درصد بود که نشان دهنده کاهش 8 درصدی تورم اجاره بها نسبت به ماه گذشته است.

اگرچه آمارها حاکی از آن است که بازار مسکن 12 درصد کمتر از نرخ تورم حرکت می کند، اما تخصیص سهم قابل توجهی از هزینه های خانوار به مسکن با چالش های جدی مواجه شده است. تخمین زده می شود که حدود 65 درصد نقدینگی خانوارهای تهران به مسکن اختصاص دارد. بر این اساس هرگونه تغییر قیمت در این بخش، خانوارها به ویژه مستاجران را با چالش های اساسی مواجه می کند.

ارائه آماری از میانگین رشد قیمت مسکن در کل کشور، وضعیت نسبتاً بهتری را در مقایسه با کلان شهرها نشان می دهد. زیرا تورم مسکن در همه نقاط کشور یکسان نیست. به عنوان مثال رشد قیمت مسکن در شهرهای کوچک و روستاها معمولا کمتر از کلان شهرها به خصوص تهران است.

در فاصله سال های 1396 تا 1401 قیمت مسکن در تهران بیش از 600 درصد افزایش یافته و اکنون به 36 میلیون و 350 هزار گنبد در هر متر مربع رسیده است. با این حال، به دلیل کاهش شدید ظرفیت متقاضیان، نرخ رشد قیمت مسکن در سال گذشته اندکی کاهش یافته و به 26 درصد رسیده است. در حالی که در سال 1399 در مقطعی از بازار مسکن تهران تورم سالانه 99 درصدی را نیز به ثبت رساند.