جدایی مهاجم ناکام از پرسپولیس


مهدی مهدیخانی فصل آینده در تیم دیگری بازی خواهد کرد.

مهدی مهدیخانی یکی از خریدهای فصل گذشته باشگاه پرسپولیس بود که فرصت بسیار کمی برای بازی داشت و در آن فرصت چیز خاصی از خود نشان نداد.

همین موضوع باعث شد تا کادرفنی پرسپولیس برای این فصل روی نام او خط قرمز بکشند.

حالا باشگاه پرسپولیس با انتشار پست زیر به منظور قدردانی از این بازیکن رسما جدایی خود را اعلام کرد:

جدایی مهاجم ناکام از پرسپولیس برای اولین بار در توضیحی کوتاه. ظاهر شد.