جانشین کیست؟


مهدی تاج در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران خبر مهمی را ارائه کرد؛ به گفته وی جواد نکونام سرمربی احتمالی تیم ملی در جام ملت های 2023 خواهد بود.

رئیس فدراسیون در این جلسه گفت: در صحبت های برخی بزرگان از مربی داخلی استفاده می شود. یک مربی داخلی بسیار عالی را در کنار آقای کی روش قرار می دهیم تا بتوانیم بعدها امیدوار باشیم که از یک مربی داخلی استفاده کنیم. در هر صورت، این روش بسیار خوبی است. تشکر از همه مربیان داخلی که یک روز تیم ملی را مدیریت کردند. مانند آقایان مهاجرانی، مایلی کهن، قلعه نویی، داعی، شاهرخی، فرکی، پروین، قطبی و دیگران. اینها مربیان داخلی بودند و تیم ملی را به بهترین نحو مدیریت کردند. امیدوارم روزی بتوانیم یک مربی موفق داخلی به عنوان سرمربی تیم ملی داشته باشیم و اکنون این موضوع را مدیریت می کنیم، به همین دلیل قرارداد آقای کی روش را یک قرارداد موقت می دانیم.

جانشین کیست توسط چه کسی نوشته می شود؟ اولین بار در عنوان کوتاه. ظاهر شد.