تیپ گشت ارشاد فسند خانم دلشاد


جوان دلشاد در 29 شهریور 1369 در رشت به دنیا آمد و با پیشنهاد بازی در سریال ویلای من و به لطف مهران مدیری از پدرش اجازه زندگی در تهران و بازیگری را گرفت.جوان دلشاد تصویری را که در اینستاگرام می بینید منتشر کرد. .

برای اولین بار در عنوان کوتاه توسط تیپ راهنمایی خانم دلشاد نوشته شده است. ظاهر شد.