تهران فردا تعطیل است – عنوان کوتاه


تاسمینو کار خود را به عنوان بستری برای خرید و انتشار گزارش های تبلیغاتی در سال 1395 در وب فارسی آغاز کرد. این مجموعه با توجه به حمایت کاربران خود توانست در مدت کوتاهی به یکی از بزرگترین ارائه دهندگان این حوزه در وب فارسی تبدیل شود و توجه بسیاری از مشتریان را به خود جلب کند. Tesmino در آغاز سفر خود […]