تمرینات جودو – 6 مدار جودو که ضربان قلب شما را بالا می برد

بسیار مهم است که تمریناتی که به عنوان بخشی از تناسب اندام و آمادگی خود انجام می دهید، به جودو ارائه شود. مبارزات جودو 5 دقیقه طول می کشد و شما باید به اندازه کافی تناسب اندام داشته باشید تا بتوانید پنج دقیقه سخت مبارزه کنید، 5 دقیقه استراحت داشته باشید و سپس دوباره مبارزه کنید. بنابراین آموزش شما باید چیزی شبیه به این باشد.

در اینجا 6 مدار به طور خاص برای جودو طراحی شده است. این مدارها به سرعت آمادگی قلبی عروقی شما را به طرز چشمگیری افزایش می دهند.

مدارهای متابولیک

مدارهای متابولیک به گونه ای طراحی شده اند که به سادگی شما را از نظر متابولیکی خراب کنند. این به سادگی به این معنی است که ما یک گروه عضلانی خاص و یک دقیقه روی آن کار می کنیم. هنگامی که عضله در آستانه شکست است، به قسمت دیگری از بدن تغییر می کنیم و تکرار می کنیم.

من تمرینات متابولیک 7-10 دقیقه ای را انتخاب کردم.

مدار متابولیک 1:

1 دقیقه اسکات وزن بدن

فشار 1 دقیقه ای

1 دقیقه پرش

چین آپ 1 دقیقه ای

شاتل 1 دقیقه اجرا می شود

1 دقیقه حرکت اسکوپینگ (هندو هل)

1 دقیقه پراکنده

پنج دقیقه استراحت کنید و 2 دور دیگر را تکرار کنید.

مدار متابولیک 2:

من چانه را کوچک می کنم

1 دقیقه پرش اسکات

1 دقیقه پرش

1 دقیقه پیاده روی کشاورزان (راه رفتن با در دست گرفتن دمبل)

پنج دقیقه استراحت کنید و 2 دور دیگر را تکرار کنید.

مدار متابولیک روز سوم:

15 ددلیفت

15 حرکت فشاری

و سپس 14، 13، 12، و غیره را تا 1 تکرار تکرار کنید.

مدار 4: فواصل تاباتا

ایزومی تاباتا، دانشمند ورزش ژاپنی، سیستم تمرین اینتروال تاباتا را مطالعه کرد و به آن دست یافت.

این یک جلسه آموزشی بسیار ساده است:

5 دقیقه گرم کنید

20 ثانیه یک تمرین خاص با تلاش 100% (تا جایی که می توانید سخت)

10 ثانیه استراحت

8 بار تکرار کنید

2-5 دقیقه خنک شود

می توانید فواصل تاباتا را با موارد زیر انجام دهید:

بورپی، اسپرینت، سومو ددلیفت کشش بالا یا پرش (اگر کاپیتان خوبی هستید).

مدارهای در حال اجرا

مواقعی وجود دارد که نمی توانید به باشگاه بروید یا فقط یک طناب پرش و یک جفت کفش دارید. اگر اینطور باشد، این دو تمرین بعدی فوق العاده هستند.

مدار در حال اجرا 1

200 بار پرش

دوی 200 متر

20 دقیقه تکرار کنید

مدار در حال اجرا 2

اگر چیزی جز یک جفت کفش دویدن و هیچ چیز دیگری ندارید، این تمرین عالی است.

1500 متر بدوید (یا اگر نمی دانید چقدر می دوید، 6 دقیقه بدوید)

5 دقیقه استراحت

این کار را برای 2 دور دیگر تکرار کنید

دویدن 1000 متر (4 دقیقه 30)

دویدن 500 (2 دقیقه)

2 دور دیگر را تکرار کنید

اگر این تمرینات را به عنوان بخشی از تمرینات قلبی عروقی خود اضافه کنید، مزایای تشک جودو را احساس خواهید کرد.