تغییر و باورهای ارزش های شخصی خود را انتخاب کنید – وقتی حقیقت خود را به زبان نمی آورید چه اتفاقی می افتد

وقتی از گوش دادن، بیان و زندگی کردن حقیقت خود دست بکشید، انرژی و اشتیاق زندگی نشت می کند و می ریزد. پایه و اساس آنچه شادی، هدف زندگی و خود پیروز شما را حفظ می کند، می شکافد و باز، برهنه، خشک و خشکیده، از خودپروری و عشق به خود محروم می شود.

اگر قبلاً در مورد حقیقت خود در هر موقعیت مشخصی کاملاً واضح هستید، دلیل اصلی اینکه ممکن است حقیقت خود را بیان نکنید این است که احساس امنیت نمی کنید. ممکن است احساس کنید که صحبت کردن و بیان حقیقت خود با وضوح ممکن است منجر به از دست دادن چیزی شود که احساس می کنید برای سلامتی شما حیاتی است.

این خطر درک شده یا واقعی از دست دادن ممکن است باعث شود که منطقه آسایش شما تغییر کند و تغییر کند و ممکن است احساس کنید که برای آن آماده نیستید یا آن را نمی خواهید. بنابراین شما خودداری می کنید، نگه می دارید و اجازه می دهید حقیقت شما ساکت بماند، به اشتراک گذاشته نشود و از برکت و آگاهی در حال گسترش در کسانی که با آنها تعامل دارید دریغ شود.

در آن لحظه، خود منی شما که به ماندن چیزها به همان شکلی که هستند اهمیت می دهد، یک امتیاز می گیرد. منطقه راحتی شما حفظ شده است، هیچ نقض مهمی رخ نداده است. روح شما، خود واقعی شما، به دلیل ترس از واکنش متقابل، در جایگاه دوم قرار می گیرد.

جز اینکه مهم ترین پایه زندگی شما ترک خورده و آسیب پذیر رها شده است. حقیقت شما در مورد چیزی که برای شما مهم است بدون اکسیژن روی زمین مانده است، توسط شما زیر پا گذاشته شده و مرده است.

تو در امانی. در مورد آنچه در زندگی شما مهم است، شفاف سازی کنید، بیان کنید که کجا، چه زمانی و به چه کسی نیاز دارید و اجازه دهید زندگی شما منعکس کننده چیزی باشد که می دانید همان چیزی هستید که در درون خود هستید. و اجازه دهید تراشه ها در جایی که ممکن است بریزند.

اگر لازم است گام‌های مثبتی بردارید تا امنیت و سلامت جسمی، عاطفی و روانی خود را به واقعیت تبدیل کنید، آن قدم‌ها را بردارید. شما با مشارکت زندگی، حمایتی را که به آن نیاز دارید ایجاد خواهید کرد، زیرا زندگی خود حقیقت، اصالت و شجاعت را ردیف می کند، حمایت می کند و به آن احترام می گذارد.