تغییر شگفت انگیز قیمت مسکن در تهران + جدول – شرح کوتاه


به گزارش تسنیم، بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سال 95، میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 4 میلیون و 372 هزار تومان در سال 96 بیشتر است. 4 میلیون و 816 هزار تومان، در سال 97 8 میلیون و 241 هزار تومان، در سال 98 13 میلیون و 330 هزار تومان، در سال 99 24 میلیون و 29 هزار تومان و پارسال 36 میلیون و 29 تومان بوده است.

قیمت مسکن در تهران طی 6 سال بیش از 8 برابر شده است

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی متوسط ​​قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه امسال به 36 میلیون و 350 هزار تومان افزایش یافته است. به این ترتیب قیمت مسکن در تهران از سال 95 تا سال گذشته 7.1 برابر و از سال 95 تا اردیبهشت امسال 8.3 برابر شده است.

همچنین این گزارش با استناد به آمار بانک مرکزی، متوسط ​​اجاره بهای هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در سال 95 معادل 23 هزار و 400 تومان، در سال 96 معادل 28 هزار و 200 تومان، در سال 97 بیش از 36 هزار و 400 تومان بوده است. تومان معادل 47 هزار و 500 تومان در سال 98، 62 هزار و 900 تومان در سال 99 و 84 هزار و 800 تومان در سال گذشته.

32 سال انتظار برای خانه دار شدن!

این گزارش همچنین شاخص مسکن را محاسبه می کند. این شاخص نشان می دهد که چقدر طول می کشد تا افراد با 30 درصد پس انداز درآمد خود صاحب خانه شوند. این شاخص در سال 95 برابر با 13.8، سال 96 برابر با 13.1، سال 97 برابر با 19، سال 98 برابر با 24.6 و سال 99 برابر با 32.2 سال ثبت شده است. بنابراین، به طور متوسط ​​32 سال طول می کشد تا هر خانوار به خانه بازگردد، با فرض قیمت های فعلی و درآمد فعلی خانوار، نشان داده شده در زیر نیز روند رشد عجیب قیمت مسکن و اجاره بها در سال های اخیر را نشان می دهد. این آمار قیمت زمین، مسکن و اجاره بها را تا تابستان 1400 نشان می دهد، بر این اساس، قیمت زمین مسکونی از سال 95 تا تابستان 1400، 10.3 برابر کل کشور افزایش یافته است، این در حالی است که قیمت مسکن 7.6 کار و افزایش قیمت داشته است. اجاره بها چهار برابر شده است

آیا اجاره بها از قیمت مسکن تبعیت می کند؟

به گزارش خراسان، چه در تهران و چه در کشور رشد اجاره بها طی پنج سال اخیر بسیار کمتر از رشد قیمت مسکن بوده است. برخی بر این باورند که به همین دلیل اجاره بها افزایش می یابد تا به قیمت مسکن برسد، در حالی که برخی دیگر معتقدند با کاهش قیمت مسکن، قیمت مسکن و اجاره بها با همان روند افزایش می یابد. اما برخی معتقدند روند آینده قیمت مسکن در تعیین اجاره بها موثر است. روند آتی قیمت مسکن نیز متاثر از روند تورم و ارز خواهد بود و در این راستا لازم است روند رشد قیمت ارز برای کنترل قیمت مسکن و اجاره بها مهار شود.

آمار جدید قیمت مسکن/ قیمت مسکن در تهران بیش از ۸ برابر در ۶ سال گذشته