تغییرات آب و هوایی بر Data Explorer تأثیر می گذارد


اطلاعات مربوط به CO را پیدا کنید2 و انتشار گازهای گلخانه ای گلخانه ای

انتشار دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای – محرک اصلی تغییرات آب و هوایی است.

در Data Explorer ما در مورد انتشار CO2 و گازهای گلخانه ای می توانید نحوه مقایسه میزان انتشار در سراسر جهان را مشاهده کنید.Source link

دیدگاهتان را بنویسید