تز رضاخانی جدایی دین از سیاست – تیتر کوتاه


مردم کوته فکری که حکومت شاه را بین جمهوری اسلامی و شاه انتخاب می کنند قطعا در روز قیامت با شاه محشور خواهند شد.

امام جمعه موقت تهران:

* برخی دوباره می خواهند تز رضاخانی مبنی بر جدایی دین از سیاست را احیا کنند. می گویند برای نجات روحانیت، روحانیت باید از مسئولیت خود بگذرد; آنها نمی فهمند چه می گویند.

* یعنی حکومت را به دیگران بسپاریم و بگوییم ما مردم آن نیستیم.

* کم بینش ها می گویند بین جمهوری اسلامی و شاه، حکومت شاه را انتخاب می کنیم. اینها قطعاً در روز قیامت با پادشاه محشور خواهند شد.

* در فضای مجازی جفا می کنند. ظلم روحانیت آنطور که باید گفته نمی شود.

* برخی از ماجرای جراحی اقتصادی سوء استفاده می کنند و می گویند دین نمی تواند جامعه را اداره کند، چرا آن را تحریف می کنید؟ به هر حال، دین قدرت اداره جامعه را دارد.

* آنجایی که دین داشتیم، تعجب کردیم، آنجایی که به یک دلیل نتوانستیم دین کنیم، نقطه آسیب ما همین بود.

  • منبع خبر: ایسنا